Filters

Search for: [Description = Sposób prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi charakteryzuje się tym, że przedkuwkę wydrążoną umieszcza się we wkładce dociskowej, umieszczonej poprzez elementy sprężyste na wkładce wewnętrznej, po czym uruchamia się matrycę górną, która wykonuje ruch precesyjno\-nutacyjny, następnie uruchamia się napęd prasy, przez co dosuwa się wkładkę wewnętrzną wraz ze stemplami kształtującymi, które wgłębiają się w materiał przedkuwki wydrążonej, jednocześnie wkładką dociskową dociska się przedkuwkę wydrążoną do momentu zetknięcia się powierzchni oporowej wkładki dociskowej z powierzchnią oporową wkładki wewnętrznej, następnie następuje utworzenie się występów kłowych oraz wypływki wewnętrznej i wypływki zewnętrznej. Przedmiotem wynalazku jest również narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi, zwłaszcza piasty sprzęgła kłowego, składającego się z matrycy górnej, wyrzutnika oraz podstawy obudowy i pierścienia obudowy, gdzie na podstawie obudowy w kształcie pierścienia zamocowana jest wkładka wewnętrzna, która posiada stemple kształtujące, przy czym na wkładce wewnętrznej są rozmieszczone cyklicznie elementy sprężyste, na których spoczywa wkładka dociskowa, która z kolei jest osadzona suwliwie w pierścieniu obudowy, przymocowanej do podstawy obudowy. Na wkładce wewnętrznej są rozmieszczone cyklicznie od pięciu do dwunastu elementów sprężystych, zaś do wkładki wewnętrznej są przymocowane od trzech do ośmiu stempli kształtujących]

Number of results: 1

items per page

Samołyk, Grzegorz. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.02.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 18.08.2014 BUP 17/14. ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information