Filters

Search for: [Description = Sposób poszukiwania mocy maksymalnej źródła energii prądu stałego polega na tym, że poszukuje się maksymalnej wartości parametru X proporcjonalnego do mocy maksymalnej źródła energii prądu stałego, poprzez zmianę współczynnika wypełnienia impulsu przerywacza, a po wyróżnieniu maksymalnej wartości tego parametru X utrzymuje się odpowiadającą mu wartość współczynnika wypełnienia impulsu przerywacza.]

Number of results: 1

items per page

Niechaj, Marek. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 02.12.1999.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information