Filters

Search for: [Description = Sposób pomiaru tribologicznego w układzie ślizgowym elementów konstrukcyjnych, charakteryzuje się tym, że na nieruchomy bęben pomiarowy nawija się element konstrukcyjny w postaci odcinka rury z tworzywa wielkocząsteczkowego z kątem opasania, korzystnie π\/2 ÷ 5π rad i mocuje się go na stałe do bębna, następnie do nawiniętego odcinka rury wprowadza się drugi element konstrukcyjny w postaci odcinka pręta z tworzywa wielkocząsteczkowego, o przekroju poprzecznym mniejszym od przekroju poprzecznego rury, przy czym długość wprowadzanego odcinka pręta jest większa od długości odcinka rury, a do pionowego końca wystającego odcinka pręta przymocowuje się obciążniki, zaś drugi koniec wystającego odcinka pręta łączy się z zespołem napędowo\-pomiarowym, który powoduje ruch posuwisty. nieliniowy okrężny odcinka pręta względem nieruchomego odcinka rury.]

Number of results: 1

items per page

Sikora, Robert Klepka, Tomasz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 22.12.1999.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information