Filters

Search for: [Description = Sposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanału, charakteryzuje się tym, że dokonuje się go podczas przemieszczania się ze stałą prędkością liniową kabla w kanale wykonanym z elastycznego tworzywa polimerowego, który mocuje się w urządzeniu napędowo\-pomiarowym i wprowadza się do wnętrza kanału, zaś do dolnego końca kabla zamocowuje się na stałe obciążnik, zaś do powierzchni bocznej kanału dociska się dwie rolki dociskowe, przy czym rolki dociskowe są umieszczone naprzemiennie i przemieszczają się w kierunku prostopadłym do osi kabla na odległość powodując wygięcie kanału przy styku jednostronnym z kablem, przy czym styk jest na dwóch odcinkach krzywoliniowych o długości wynikającej z wartości promienia rolki dociskowej i odległości przemieszczenia się rolki dociskowej od położenia początkowego]

Number of results: 1

items per page

Klepka, Tomasz Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information