Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Description = Sposób polega na ograniczeniu wariancji natężenia prądu termoemisji elektronowej służącego do jonizacji gazu oraz wykorzystuje się funkcję, która jest proporcjonalna do odwrotności zależności funkcyjnej transkonduktancji termoemisyjnego źródła elektronów od natężenia prądu termoemisji elektronowej i steruje się wzmocnienie wzmacniacza napięciem proporcjonalnym do wartości tej funkcji i jednoczeoenie wykorzystuje się liniową zależność natężenia prądu termoemisji elektronowej od napięcia wzorcowego i steruje się wejście nieodwracające wzmacniłość spektrometru mas z gazowym źródłem jonów i termokatodą]

Number of results: 1

items per page

Hałas, Stanisław Krolopp, Włodzimierz Zmysłowski, Andrzej Sikora, Jarosław Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 30.12.2002.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information