Filters

Search for: [Description = Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma tarczami w układzie pojedynczym charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta, o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli wprowadza się do zderzaka sprężystego o sferycznej powierzchni wewnętrznej między dwie nieruchome prowadnice oraz dwie jednakowe tarcze o osiach równoległych do osi półfabrykatu, które na obwodzie posiadają występy pierścieniowe, rozdzielające powierzchnie robocze o kształcie odpowiadającym połowie kuli, przy czym w strefie roboczej \- wcinania występy posiadają kształt klinów o powierzchniach bocznych, następnie tarcze wprawia się w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z taką samą prędkością, a w wyniku ruchu obrotowego dwóch tarcz wgłębia się klinowe powierzchnie boczne występów pierścieniowych w półfabrykat i wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy, po czym w wyniku oddziaływania powierzchni roboczych, umieszczonych na tarczach za strefą wcinania, kształtuje się dwie powierzchnie sferyczne od strony półfabrykatu oraz od strony kuli, zaś w skutek oddziaływania występów pierścieniowych redukuje się średnicę półfabrykatu, a następnie odcina się od półfabrykatu objętość materiału równą objętości kształtowanej kul]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew (1965- ) Tomczak, Janusz (inżynier) Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information