Filters

Search for: [Description = Sposób określenia energii łuku elektrycznego łącznika aparaturowego niskiego napięcia metodą impulsową dla prądu stałego lub przemiennego występującego pomiędzy stykami łącznika umieszczonego w obwodzie charakteryzuje się tym, że badany łącznik w temperaturze otoczenia T=15÷25°C, korzystnie 20°C poddaje się wielokrotnemu załączeniu i wyłączeniu o określonych czasach trwania załączenia tz = 40 ms i wyłączania tw = 4,5 s, przy zadanej wartości prądu I = 3,0÷4,0 A, korzystnie 3,8 A. Czas wyłączenia wybiera się w taki sposób, aby był co najmniej sto razy większy od czasu załączenia. Określa się ustaloną średnią temperaturę nagrzania styku Tśr=130°C po czasie trwania dużej liczby cykli.Następnie, po wyłączeniu zasilania i ostygnięciu styków łącznika do temperatury otoczenia T = 20°C, przy zamkniętych stykach łącznika dobiera się wartość natężenia prądu ciągłego Ic = 3,8 A, przy którym temperatura styku osiąga taką samą ustaloną średnią wartość Tśr = 130°C, mierzy się wówczas spadek napięcia ΔU = 0,75 V na estyku,a energia łuku elektrycznego E = 13,15 J prądu stałego lub przemiennego powstałego pomiędzy stykami łącznika jest równa energii elektrycznej Eobl = 12,94 J, wydzielonej na rezystencji zestykowej łącznika przy przepływie przez zestyk określonej wartości prądu ciągłego Ic = 3,8 A, w czasie tw = 4,5 s wyłączenia łącznika]

Number of results: 1

items per page

Żukowski, Paweł Karwat, Czesław (1941- ) Kozak, Czesław Mariusz Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information