Filters

Search for: [Description = Sposób określania sztywności dynamicznej szczotek czołowych charakteryzuje się tym, że szczotkę czołową ustawia się w takim położeniu względem próbki zamocowanej w uchwycie siłomierza, aby odległość między powierzchnią korpusu szczotki czołowej a powierzchnią próbki była równa długości dynamicznej części roboczej szczotki czołowej. Następnie szczotkę czołową wprawia się w ruch obrotowy dookoła jej osi oraz ruch posuwowy równolegle do jej osi w kierunku próbki i mierzy się przemieszczenie szczotki czołowej w kierunku ruchu posuwowego oraz siłę odpowiadającą przemieszczeniu, ocenę sztywności dynamicznej szczotki czołowej dokonuje się poprzez obliczenie ilorazu siły przez przemieszczenie. Urządzenie do określania sztywności dynamicznej części roboczej szczotek czołowych składa się z mechanizmu napędowego ruchu obrotowego i ruchu posuwowego szczotki czołowej w kierunku próbki, która jest zamocowana w uchwycie siłomierza. Pomiędzy powierzchnią korpusu szczotki czołowej a powierzchnią próbki znajduje się przyrząd do pomiaru odległości pomiędzy powierzchnią korpusu szczotki czołowej a powierzchnią próbk]

Number of results: 1

items per page

Zaleski, Kazimierz Matuszak, Jakub Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information