Filters

Search for: [Description = Sposób określania maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego, zwłaszcza w systemie pomiarowym, polega na tym, że dokonuje się pomiaru napięcia jałowego jednego lub więcej ogniw fotowoltaicznych wchodzących w skład przyrządu fotowoltaicznego, które pracują w stanie biegu jałowego, oraz dokonuje się pomiaru prądu zwarcia jednego lub więcej ogniw fotowoltaicznych wchodzących w skład przyrządu fotowoltaicznego, które pracują w stanie zwarcia, z kolei dokonuje się obliczenia maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego jako iloczynu trzech parametrów\: zmierzonego napięcia jałowego, zmierzonego prądu zwarcia oraz współczynnika będącego funkcją napięcia jałowego i prądu zwarcia w postaci podanej zależności, przy czym stałe są liczbami rzeczywistymi, które są wielkościami charakterystycznymi dla konkretnego typu i konfiguracji połączeń ogniw przyrządu fotowoltaicznego]

Number of results: 1

items per page

Niechaj, Marek Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information