Filters

Search for: [Description = Sposób ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza polega na tym, że wydychane powietrze zasysa się z podciśnieniem od 2 x 105 do 10 x 105 Pa i wydajnością od 100 do 330 l\/min ze strefy najbliższego otoczenia nosa i ust użytkownika, dyszami zasysającymi, znajdującymi się pod przeźroczystą osłoną twarzową, a następnie odprowadza się kanałem przepływu powietrza, przewodem elastycznym do modułu wytwarzającego podciśnienie i poza chronioną strefę. Urządzenie składa się z dysz zasysających powietrze, znajdujących się po obydwu stronach nosa i ust lub nad czołem użytkownika, pod przeźroczystą osłoną twarzową i wyposażonych w regulowaną szczelinę lub otwory wlotowe powietrza, które są połączone z kanałem przepływu powietrza, a następnie poprzez przewód elastyczny z modułem wytwarzającym podciśnienie]

Number of results: 1

items per page

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information