Filters

Search for: [Description = Sposób modyfikowania układu materiałowego drut metalowy \- powłoka z tworzywa termoplastycznego, otrzymanego w linii technologicznej wytłaczania powlekającego, będącego w postaci zwiniętego kołowo nawoju zwartego, polega na tym, że nawój kołowy zwarty poddaje się statycznemu, komorowemu, udarowemu nagrzewaniu pojemnościowemu lub promiennikowemu. Bezpośrednio po statycznym, komorowym, udarowym nagrzewaniu pojemnościowym lub promiennikowym nawój kołowy zwarty poddaje się komorowemu ochładzaniu udarowemu z użyciem ciekłego czynnika chłodzącego, korzystnie skroplonego gazu lub bardzo zimnej wody]

Number of results: 1

items per page

Sikora, Robert Tor-Świątek, Aneta Garbacz, Tomasz Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 03.04.2007
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information