Filters

Search for: [Description = Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie półokrągłym w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że materiał wsadowy w kształcie płaskiej płyty umieszcza się w wykroju zamkniętym na dolnej matrycy pomiędzy bocznymi stemplami, a następniezaciska się górną matrycą z wgłębieniem o zarysie półokrągłym, po czym materiał wsadowy odkształca się poprzez operacje spęczania i wyciskania przy użyciu bocznych stempli, które przybliżają się do siebie w płaszczyźnie poziomej przez co w przestrzeni wykroju górnej matrycy pomiędzy bocznymi stemplami w środkowej części materiału wsadowego kształtuje się zgrubienie w postaci żebra o zarysie półokrągłym o założonych wymiarach półfabrykatu]

Number of results: 1

items per page

Gontarz, Andrzej Dziubińska, Anna Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information