Filters

Search for: [Description = Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania charakteryzuje się tym, że kształtowany półfabrykat w postaci odcinka pręta umieszcza się w matrycy, która z jednej strony ma cylindryczny otwór, natomiast z drugiej strony zakończona jest otworem kształtowym, którego kształt odpowiada zarysowi przekroju poprzecznego wiertła, następnie uruchamia się ruch postępowy stempla, który przemieszczając się w matrycy ze stałą prędkością w kierunku kształtowego otworu, wprawia w ruch posuwisty umieszczony w cylindrycznym otworze matrycy wsad i powoduje jego współbieżne wyciskanie ze stałą prędkością przez otwór kształtowy matrycy, przy czym śrubowe występy w kształtowym otworze matrycy powodują spiralne płynięcie metalu ze stałą prędkością i ukształtowanie rowków śrubowych na powierzchni wyrobu. Stempel posiada stożkowy otwór i przemieszcza się ze stałą prędkością w kierunku kształtowego otworu matrycy, powodując wyciskanie współbieżne ze stałą prędkością oraz przeciwbieżne ze stałą prędkością wsadu i ukształtowanie części roboczej i chwytowej wiertła]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew (1965- ). Tomczak, Janusz Bartnicki, Jarosław Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information