Filters

Search for: [Description = Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora, zwłaszcza metodą kucia na gorąco w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płyty nagrzewa się w piecu do temperatury kucia na gorąco, a następnie nagrzany półfabrykat umieszcza się w wykroju zamkniętym, który utworzony jest przez płytę dolną, matrycę stałą, stempel boczny i dwie listwy oporowe, po czym wprawia się stempel boczny z wgłębieniem o zarysie półokrągłym w części kształtującej w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku matrycy stałej, spęcza się odcinek półfabrykatu i kształtuje się żebro w przestrzeni ograniczonej czołowymi powierzchniami matrycy stałej oraz stempla bocznego, następnie wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu z jednym żebrem stempel boczny]

Number of results: 1

items per page

Gontarz, Andrzej Dziubińska, Anna Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information