Filters

Search for: [Description = Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego charakteryzuje się tym, że półfabrykat w postaci tulei umieszcza się między trzema jednakowymi rolkami oporowymi lub na trzech rolkach oporowych rozmieszczonych na obwodzie półfabrykatu, które obracają się w tym samym kierunku ze stałą prędkością zaś rolkę roboczą z uzębieniem zewnętrznym \- narzędzie umieszcza się wewnątrz półfabrykatu, która wykonuje ruch obrotowy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu rolek oporowych z prędkością oraz ruch postępowo\-zwrotny z prędkością w kierunku promieniowym półfabrykatu ruch obrotowy rolek oporowych oraz rolki roboczej z uzębieniem zewnętrznym wprawia w ruch obrotowy półfabrykat z prędkością, natomiast ruch postępowy rolki roboczej z uzębieniem zewnętrznym kształtuje uzębienie wewnętrzne wewnątrz półfabrykatu w wyniku czego uzyskuje się wyrób w postaci koła zębatego z uzębieniem wewnętrznym, ruch postępowy rolki roboczej, z uzębieniem zewnętrznym trwa do momentu, aż osiągnie ona swoje położenie końcowe, w którym kształtowane zęby uzyskują nominalną wysokość, wówczas wyłącza się ruch postępowy, a pozostawia się ruch obrotowy narzędzia \- rolki roboczej, z uzębieniem zewnętrznym, która w tym czasie kalibruje wewnętrzny wieniec \- wyrób. Proces kształtowania realizowany jest w układzie, w którym trzy rolki oporowe i rolka robocza, z uzębieniem zewnętrznym oraz półfabrykat w postaci tulei są napędzane]

Number of results: 1

items per page

Tomczak, Janusz Pater, Zbigniew (1965- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information