Filters

Search for: [Description = Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płaskiej płyty umieszcza się na nieruchomej dolnej matrycy, a następnie zaciska się górnym narzędziem w środkowej części płyty, po czym spęcza się przy użyciu bocznych narzędzi i kształtujących zbliżających się do siebie w kierunku poziomym, przez co kształtuje się dwa żebra w otwartych przestrzeniach ograniczonych powierzchniami narzędzi i bocznych oraz narzędziem górnym do momentu osiągnięcia założonych wymiarów wyrobu]

Number of results: 1

items per page

Dziubińska, Anna Gontarz, Andrzej Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information