Filters

Search for: [Description = Sposób kształtowania półswobodnego radiatora, zwłaszcza metodą kucia na gorąco w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płyty nagrzewa się w piecu do temperatury kucia na gorąco, następnie nagrzany półfabrykat umieszcza się na matrycy dolnej pomiędzy narzędziem bocznym stałym i narzędziem bocznym przesuwnym, po czym wprawia się narzędzie boczne przesuwne w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku narzędzia bocznego stałego i spęcza się odcinek półfabrykatu oraz kształtuje się pierwsze żebro w przestrzeni ograniczonej czołowymi powierzchniami narzędzia bocznego stałego oraz narzędzia bocznego przesuwnego, następnie zmienia się ruch narzędzia bocznego przesuwnego na przeciwny i wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu z jednym żebrem]

Number of results: 1

items per page

Dziubińska, Anna Gontarz, Andrzej Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information