Filters

Search for: [Description = Sposób kształtowania kul metodą kucia półswobodnego charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli długości większej od średnicy kształtowanej kuli, umieszcza się na podtrzymce sprężystej pomiędzy dwoma matrycami, które na powierzchniach czołowych, położonych naprzeciwko siebie mają wykonane kształtowe wykroje sferyczno \- stożkowe, przy czym końce półfabrykatu mają kształt stożkowy o jednakowych kątach rozwarcia stożków, następnie uruchamia się ruch postępowy dwóch matryc, które przemieszcza się w kierunku półfabrykatu ze stałą prędkością, w wyniku czego spęcza się półfabrykat w kształtowych wykrojach sferyczno \- stożkowych i kształtuje się kulę, przy czym powierzchnie stożkowe półfabrykatu i jego powierzchnie walcowe bezpośrednio przylegające do powierzchni stożkowych kształtuje się w wykrojach sferyczno \- stożkowych, zaś środkową część półfabrykatu kształtuje się swobodnie. Następnie uruchamia się ruch postępowy jednej z matryc, zaś druga matryca pozostaje nieruchoma i kształtuje się kulę.]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 16.04.2012 ; Zgłoszonie ogłoszono 28.10.2013 BUP 22/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information