Filters

Search for: [Description = Sposób iniekcji mieszankami dyspersyjnymi, zwłaszcza mieszankami ekspansywnymi istniejących konstrukcji budowlanych i betonowych, poddawanych restauracji konstrukcyjnej, polega na tym, że podczas realizacji sposobu utrzymuje się ciągły przepływ iniektu dla zachowania stałej gęstości iniektu i stałej jego lepkości, ciśnienie utrzymuje się w przedziale 0,6\-2,0 MPa, przy amplitudzie jego zmian ±0,1 MPa, przy czym strumień iniektu, przy nastawionym ciśnieniu w miarę wypełniania ubytku konstrukcji, zmniejsza się do 0. Układ składa się z pompy, napędzanej silnikiem elektrycznym poprzez przetwornik o zmiennej częstotliwości, sterowany elektrycznym ogranicznikiem ciśnienia, zamontowanym za pompą na przewodzie tłoczącym, zasilaną iniektem grawitacyjnie ze zbiornika, a za ogranicznikiem ciśnienia, od przewodu tłoczącego iniekt, odprowadzony jest przewód powrotny z regulatorem strumienia powrotnego, dochodzący do zbiornika iniektu, przy czym przewód tłoczący, poprzez zespół manipulacyjny, połączony jest z pakerem wgłębnym.]

Number of results: 1

items per page

Król, Mieczysław Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 20.10.1997.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information