Filtry

Szukana fraza: [Opis = Sposób galwanicznego nanoszenia powłok stopowych palladu i niklu z kąpieli zawierających sole tych metali z ewentualnym dodatkiem substancji blaskotwórczych, wyrównujących i innych, lecz bez dodatkowego wprowadzenia soli przewodzących, charakteryzuje się tym, że proces prowadzi się w roztworach o pH 6\-10 zawierającyoh kompleks czteroaminopallądowy o stężeniu w przeliczeniu na pallad 10\-50 g\/dnr,sól niklu o stężeniu w przeliczeniu aa nikiel 10\-80 g\/dm3, kwas glukonowy o stężeniu 10\-200 g\/dm3, dwuetanoloaminę o stężeniu 50\-200 g\/dm3 przy gęstości prądu 2\-40 A\/dn»2 w temperaturze 270\-370 K]

Wyników: 1

obiektów na stronie

Ratajewicz, Zbigniew Sawa, Józef Jastrzemska, Halina Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 09.05.1988.
Opis patentowy

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji