Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Description = Sposób badania zużycia udarowo\-ściernego polega na tym, że mierzy się ubytek masy badanej próbki po wybranej drodze tarcia rolki napędzanej motoreduktorem, przy czym próbkę dociska się do rolki siłą zmienną wywieraną za pomocą układu obciążającego składającego się z elementu sprężystego odkształcanego przez suwak połączony poprzez czujnik siły z drugim znajdującym się od strony dźwigni suwakiem, zaś suwak napędza się motoreduktorem z osadzonym na osi zdawczej regulowanym mimośrodem, połączonym za pośrednictwem łącznika o regulowanej długości z ramieniem dźwigni o nieruchomej osi obrotu, której drugie ramię jest połączone za pomocą łącznika o regulowanej długości z suwakiem, poprzez przemieszczanie osi, zaś przesunięcie wstępne suwakówzadaje się długością łączników, a wartość siły docisku próbki wywieranej przez element sprężysty mierzy się czujnikiem siły. Urządzenie do badania zużycia udarowo\-ściernego zawiera zasobnik z wylotem ścierniwa umieszczonym nad obszarem styku próbki i rolki, a otoreduktor i motoreduktor, para prowadnic, zasobnik oraz osie obrotu ramienia i dźwigni są przymocowane na stałe do korpusuurządzenia]

Number of results: 1

items per page

Hejwowski, Tadeusz Weroński, Andrzej (1938- ) Kiełbiński, Jerzy Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 16.04.2007.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information