Filters

Search for: [Description = Smar płynny stosowany w procesach wykrawania blach elektrotechnicznych, zwłaszcza krzemowych o zawartości Si 1,0\-3,5% wagowych,składa się ze składnika bazowego \- oleju wazelinowego o gęstości kinematycznej w temperaturze 50°C 6,3\-8,3 cSt w ilości 85\-97% wagowych i polietylenu mazistsgo niskoczęsteczkowego w ilości 3\-15% wagowych z produktów przerobu ropy naftowej]

Number of results: 1

items per page

Lenik, Klaudiusz Łojek, Kazimierz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 28.12.1987.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information