Filters

Search for: [Description = Sieć wodociągowa z początkową stacją uzdatniania i zasilania, charakteryzuje się tym, że w sieci wodociągowej dystrybucyjnej zainstalowana jest dodatkowa stacja pośrednia uzdatniania wody w obrębie magistralnej sieci wodociągowej i stacja uzdatniania, końcowa na początku sieci osiedlowej, przed odbiorcą]

Number of results: 1

items per page

Kowalski, Dariusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 14.08.2002.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information