Filters

Search for: [Description = Rozwiązanie polega na tym, że jednym organem wykrawane są z calizny bloki sześcienne lub zakrzywione poziomo lub pionowo kliny węgla w zależności od ustawienia organu. Organ ten ma kształt prostokątnej płaskiej ramy i posiada z jednej strony prostopadle do jej płaszczyzny przymocowane pary równoległych ramion dwutarczowych modułów urabiających z dwoma silnikami hydraulicznymi scalonymi z tarczami po jednym dla jednej tarczy z bruzdami spiral Archimedesa o przeciwnych skrętach obu tarcz wyposażonych na obwodzie w noże skrawające. Obie tarcze modułu sprzężone są trzema płaskimi łańcuchami kinematycznymi zastawek hydraulicznych kul umieszczonych w gniazdach o obrysach prostokątnych. Łańcuchy te umieszczone są ruchowo w trzech nieruchomych płaskich kasetach. Krawędzie tnące noży skrawających tworzą powierzchnie dwóch przenikających się walców obrotowych rozchylonych w przodzie modułu. W nieruchomą tulejkę z łożyskami włożony jest nieruchomy sworzeń z nakrętką osadzony w otworach ramion korpusu. Cieczy roboczej pod ciśnieniem dostarcza pompa wyporowa napędzana silnikiem elektrycznym zamontowanym w korpusie kombajnu]

Number of results: 1

items per page

Mączka, Wacław Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 03.11.1993.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information