Filters

Search for: [Description = Przedmiotem zgłoszenia jest wyrzutnia elektromagnetyczna. Charakteryzuje się ona tym, że składa się z obudowy, korzystnie w kształcie rury, wewnątrz której umieszczony jest ruchomy magnes trwały. Na zewnątrz obudowy znajdują się ułożone współosiowo do obudowy \- uzwojenia wraz z umieszczonymi w ich sąsiedztwie czujnikami. W położeniu ustalonym, pierwsze uzwojenie znajduje się w pobliżu płaszczyzny wyznaczonej przez linię międzybiegunową magnesu trwałego]

Number of results: 1

items per page

Filipek, Przemysław Nowicki, Maciej Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information