Filters

Search for: [Description = Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba wkład, składające się z elementu mocującego wykonanego z utwardzonej kompozycji klejowej w kształcie walca z zamocowaną rozłącznie w górnej części nakładką. Wewnątrz elementu mocującego znajduje się połączenie adhezyjne w postaci korzenia zęba połączonego za pomocą cementu z wkładem. Wkład posiada wystający element, który zamocowany jest w uchwycie szczękowym pierwszym i poprzez przegub w szczękach pierwszych uchwytu maszyny wytrzymałościowej. Element mocujący w dolnej części zamocowany jest w uchwycie szczękowym drugim. Uchwyt szczękowy drugi zamocowany jest w szczękach drugich uchwytu maszyny wytrzymałościowej. Szczęki pierwsze uchwytu maszyny wytrzymałościowej i szczęki drugie uchwytu maszyny wytrzymałościowej są podłączone do urządzenia pomiarowego]

Number of results: 1

items per page

Rudawska, Anna Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information