Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Przedmiotem zgłoszenia jest sposób spieniania asfaltu pozwalający na obniżenie lepkości asfaltu oraz poprawę zagęszczalności mieszanek mineralno\-asfaltowych w obniżonej temperaturze produkcji i zagęszczania. Sposób spieniania asfaltu, polega na tym, że do zeolitu dodaje się wodę w ilości od 15 do 100% wagowo w stosunku do masy suchego materiału i miesza się do momentu uzyskania mieszaniny o jednolitej strukturze. W dalszej kolejności dodaje się mieszaninę w ilości od 2% do 10% wagowo w stosunku do masy asfaltu do gorącego asfaltu o temperaturze od 145°C do 180°C i miesza się do momentu rozpoczęcia spieniania asfaltu. Następnie dodaje się spieniony asfalt do mieszanki mineralnej o temperaturze od 115°C do 140°C i miesza się do uzyskania całkowitego otoczenia kruszywa asfaltem. Kolejno mieszankę mineralno\-asfaltową kondycjonuje się i zagęszcza w temperaturze od 105°C do 130°C korzystnie przez okres od 30 do 90 min.]

Number of results: 1

items per page

Woszuk, Agnieszka Franus, Wojciech Bandura, Lidia Nowicki, Maciej Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information