Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i układ sterowania odczuwalną jakością powietrza w pomieszczeniach, polegający na tym, że wewnątrz pomieszczenia znajduje się zestaw czujników do pomiaru temperatury, wilgotności i prędkości przepływu powietrza, stężenia organicznych związków, stężenia aerozoli i bioaerozoli oraz stężenia CO2, które połączone są z modułem przeliczającym, połączonym z modułem sterującym, zaś moduł sterujący połączony jest z urządzeniem nastawiającym ilość oraz parametry termiczne powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczenia]

Number of results: 1

items per page

Połednik, Bernard Guz, Łukasz Burek, Rudolf Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information