Filters

Search for: [Description = Przedmiotem zgłoszenia jest elektrozawór. Charakteryzuje się on tym, że składa się z obudowy w kształcie rury zaślepionej na jednym końcu, wewnątrz której przy zaślepieniu umieszczony jest nieruchomo element odpychający, w sąsiedztwie którego znajduje się ruchomy magnes trwały, którego płaszczyzna wyznaczona przez linię międzybiegunową jest prostopadła do osi obudowy. Magnes trwały w położeniu ustalonym przylega do uszczelki, która opiera się o drugi, wewnętrzny koniec obudowy. Przy końcu obudowy znajduje się wejście i wyjście. Na zewnętrznej stronie obudowy w sąsiedztwie magnesu trwałego znajduje się nieruchome uzwojenie, ułożone po jednej stronie linii międzybiegunowej]

Number of results: 1

items per page

Filipek, Przemysław Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information