Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku są skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych, posiadające jedną ulicę przelotową oraz dwie równorzędne ulice, prostopadłe do ulicy i łączące się z ulicą przelotową w punktach, oddalonych od siebie na odległość. Przystanki miejskiej komunikacji autobusowej znajdują się na środkowym odcinku tych skrzyżowań, przy czym na odcinku pojazdy poruszają się tylko po wcześniej wybranych pasach ruchu i segregacja pojazdów, która umożliwia wybór kierunku jazdy na wprost, w lewo lub w prawo odbywa się przed wjazdem pojazdów na skrzyżowania sąsiadujące, a wyspy przystankowe miejskiej komunikacji autobusowej znajdują się pomiędzy „buss \- pasem” i kolejnym pasem, przeznaczonym dla innych pojazdów, dla których pas wylotowy ze skrzyżowań sąsiadujących znajduje się bardziej na prawo niż wylot z danego „buss\-pasa”]

Number of results: 1

items per page

Jakóbczak, Antoni Kukiełka, Jerzy Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information