Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest wibroizolator pneumatyczny równoczęstotliwościowy do obrabiarek, w których masy wykonują ruchy prostoliniowo\-zwrotne.]

Number of results: 1

items per page

Lutek, Kazimierz Malicki, Antoni Szczęśniak, Marian Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 06.12.1979.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information