Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest walcarka i narzędzie do wytwarzania wyrobów kształtowych, zwłaszcza śrubowych. Walcarka składa się z korpusu dolnego \(1\), który połączony jest z korpusem górnym \(2\) za pomocą zespawanych ze sobą elementów \(3\). Skrajne elementy \(3\) połączone są ze sobą parami za pomocą łączników poprzecznych \(4\) i łączników skośnych \(5\). Do korpusu dolnego \(1\) zamocowany jest dolny zestaw narzędziowy \(6\), nieruchomy w trakcie cyklu pracy, o regulowanym położeniu pionowym za pomocą klina \(7\) napędzanego siłownikiem hydraulicznym \(8\). Do pionowych elementów \(3\) przymocowane są prowadnice poziome \(9\), po których przemieszcza się zespół \(10\) suwaka, do którego przymocowany jest górny zestaw narzędziowy \(11\) napędzany siłownikiem ydraulicznym \(12\). Narzędzie stanowi płyta prostopadłościenna, na której przymocowane są wkładki narzędziowe tworzące powierzchnię roboczą narzędzia]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew (1965- ) Bogusz, Eugeniusz Gontarz, Andrzej Weroński, Wiesław Stefan (1939- ) Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 22.03.2004
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information