Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest urzędzenie do ustawiania powierzchni ciernych pary tribologicznej majęce zastosowanie w badaniach tribologlcznych czołowych powierzchni ciernych]

Number of results: 1

items per page

Korniluk, Wiktor Sikora, Rober Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 01.12.1980.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information