Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zapewniające prawidłową współpracę powierzchni trących pary ciernej w badaniach zużycia i tarcia mające zastosowanie w laboratoriach naukowo\-badawczych i specjalistycznych laboratoriach przemysłowych]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information