Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wykonywania elementów strunobetonowych według patentu głównego nr 116782. W patencie tym obejmującym sposób i urządzenie opisano urządzenie składające się z zespołów podająco\-hamującego cięgna stalowe, tłocząco\-prasującego mieszankę betonową sprzężonego z zamknięciem zwrotnym komory, podającego mieszankę betonową i komory formowania i zabiegów przyspieszonego dojrzewania betonu.]

Number of results: 1

items per page

Król, Mieczysław Mames, Jakub Drożak, Kazimierz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 17.10.1979.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information