Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do regulacji przebiegu procesu elektrochemicznego prowadzonego przy pomocy prądu stałego lub przemiennego.]

Number of results: 1

items per page

Ratajewicz, Zbigniew Sawa, Józef Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 24.09.1982.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information