Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru momentu obrotowego przeznaczone do stosowania w warunkach występowania znacznych sił poprzecznych zwłaszcza w układzie rozrządu silnika spalinowego, lub innych układach, w których uszkodzenie urządzenia pomiarowego może spowodować zniszczenie badanego przedmiotu.]

Number of results: 1

items per page

Wituszyński, Krzysztof Tomczyński, Zdzisław Stolarczyk, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 26.01.1987.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information