Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do oznaczania charakterystycznych parametrów kinematyki powstawania powłok w środowiskach aktywnych na materiałach podlegających działaniu środowisk aktywnych, obróbce cieplnej lub cieplno \- chemicznej w roztopionych solach,takich jak\: stale nisko i wysoko węglowe oraz stopy żaroodporne i żarowytrzymałe]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information