Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do otrzymywania mieszanin gazowych zawierających dowolnie małe stężenie ozonu.]

Number of results: 1

items per page

Pollo, Iwo Jaśkiewicz, Zofia Malicki, Jacek Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 21.08.1981.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information