Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badania poprzecznych łożysk gazowych aerodynamicznych i\/lub aerostatycznych, zwłaszcza obciążonych cieplnie oraz sposób modelowania obciążenia cieplnego łożysk gazowych podczas ich badania, na którym można realizować badania trybologiczne i cieplne poprzez pomiary temperatur na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach wału, na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni panewki, poprzez wyznaczenie rozkładów ciśnień w szczelinie smarnej, poprzez pomiary siły nośnej łożyska i momentu tarcia oraz poprzez stworzenie możliwości badania wpływu obciążenia cieplnego na stany warstw wierzchnich wału i panewki.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information