Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest układ urzędzeń do oczyszczania gazów spalinowych z zanieczyszczeń smolistych i pyłów powstających podczas wytlewania i spalania surowców zawierających węgiel kamienny lub brunatny. W szczególności gazy spalinowa powstające w procesie spiekania na ruszcie surowców mineralnych z udziałem węgla jako paliwa i składnika wsadu,zawierają równocześnie znaczne ilości substancji smolistych i pyłów mineralnych np. w 1m.3 gazów spalinowych \(w warunkach normalnych\) znajduje się, około 3 g weglopochodnych i 0,5 \- 2 g pyłów.]

Number of results: 1

items per page

Kowalenko, Witold Pilikowski, Stanisław Makuch, Aleksander Winiarski, Edward Nawratel, Jerzy Kowalenko, Barbara Knop, Arkadiusz Sieradzki, Mieczysław Słychań, Tadeusz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budowlanych. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 08.09.1981.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information