Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest układ tranzystorowego generatora przebiegów prostokątnych o regulowanej w szerokim zakresie częstotliwości impulsu, dużej stromości zboczy i dużej stabilności.]

Number of results: 1

items per page

Latocha, Tadeusz Kawęcki, Leszek Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 27.06.1974.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information