Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest układ regulacji napięcia wyjściowego w magnetycznym potrajaczu częstotliwości typu transformatorowego, znajdujący zastosowanie zwłaszcza przy zasilaniu odbiorników wymagających zmiennego napięcia]

Number of results: 1

items per page

Janowski, Tadeusz (1933- ) Nafalski, Andrzej (1948- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 10.06.1976.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information