Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest układ optymalnego zasilania surowcem młyna kulowego najkorzystniej do przemiału kopalin.]

Number of results: 1

items per page

Tarasiewicz, Stanisław. Matuszyk, Marian. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 01.12.1980.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information