Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest układ magnetycznego potrajacza częstotliwości o wejściu trójfazowym, zbudowany na rdzeniach trójkolumnowych , który zapewnia zasilanie napięciem dwufazowym o potrojonej częstotliwości.]

Number of results: 1

items per page

Goleman, Ryszard. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 23.04.1985.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information