Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest układ kompensacji mocy biernej wzbudników indukcyjnyah,zwłaszcza wzbudników w indukcyjnych urządzeniach grzejnych umożliwiający uzyskanie wymaganego wspócozynnika mocy czynnej]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information