Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania. Celem jego jest poprawa dokładności rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielorodzinnych oraz stworzenie dla lokatorów dodatkowej zachęty do oszczędnego gospodarowania ciepłem. Układ charakteryzuje się tym, że w jednym pomieszczeniu znajdują się co najmniej dwa grzejniki centralnego ogrzewania, a pion zasilający połączony jest z otworem dopływowym górnym przewodem posiadającym element dławiący co najmniej jednego grzejnika pierwszego rodzaju. Pion zasilający połączony jest z otworem dopływowym przewodem wyposażonym w zawór termostatyczny co najmniej jednego grzejnika drugiego rodzaju. Grzejniki pierwszego rodzaju i grzejniki drugiego rodzaju połączone są otworami wypływowymi, znajdującymi się w części dolnej grzejników i przewodem z pionem powrotnym. Sposób zasilania układu grzejników centralnego ogrzewania charakteryzuje się tym, że w celu uzyskania i utrzymania zadanej niższej temperatury wewnątrz pomieszczenia czynnik grzewczy doprowadza się przewodem posiadającym element dławiący do otworu dopływowego górnego co najmniej jednego grzejnika pierwszego rodzaju i odprowadza się otworem wypływowym do pionu powrotnego. Natomiast w celu uzyskania zadanej wyższej temperatury pomieszczenia zasila się co najmniej jeden grzejnik drugiego rodzaju poprzez otwór dopływowy przewodem z zaworem termostatycznym i odprowadza się otworem wypływowym i przewodem do pionu powrotnego.]

Number of results: 1

items per page

Jakóbczak, Antoni Siuta-Olcha, Alicja Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 16.06.2016 ; Zgłoszenie ogłoszono 27.03.2017 BUP 07/17 ; Opublikowano 28.09.2018 WUP 09/18.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information