Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru naprężeń, zwłaszcza przy długotrwałych obciążeniach w konstrukcjach budowlanych.Dotychczas stosowane układy pomiaru naprężeń przy pomocy tensometrów rezystancyjnych w układzie zrównoważonego mostka elektrycznego nie mogą być stosowane do pomiarów długotrwałych,gdyż pomiar naprężeń rozpoczyna się od stanu wartości rezystancji poszczególnych tensometrów w chwili rozpoczęcia pomiarów, przy czym wartości rezystancji tensometrów pomiarowych są nieznane. Układy te uniemożliwiają wyłączenie aparatury pomiarowej na pewien okres i ponowne jej podłączenie celem ponownego pomiaru w innym okresie czasowym. Wymaga to stosowania odrębnego wzmacniacza do każdego punktu pomiarowego, co znacznie podnosi koszty aparatury pomiarowej. Zakładając konieczność nieprzerwanej pracy wzmacniacza podczas długotrwałych pomiarów, koszty pomiarów stają się bardzo wysokie.Celem wynalazku jest uniknięcie wyżej wymienionych niedogodności]

Number of results: 1

items per page

Ostapiuk, Ryszard Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 31.12.1985.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information