Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest uchwyt samocentrujący, który jest ulepszeniem wynalazku PRL nr 101134. Uchwyt samocentrujący według patentu nr 101134 posiada szczęki składające się z dwóch współpracujących ze sobą części, a mianowicie z części mocującej wykonanej z materiału podatnego na odkształcenie o możliwie dużym współczynniku tarcia, które przylega do mocowanego przedmiotu na maksymalnie dużej powierzchni styku oraz z części centrującej, wykonanej z materiału o twardości większej od twardości materiału mocowanego]

Number of results: 1

items per page

Korniluk, Wiktor Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 26.02.1977.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information