Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest tworzywo asfaltobetonowe przeznaczone dla celów konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykonywania warstw wyrównawczych, zwłaszcza w budownictwie komunikacyjnym]

Number of results: 1

items per page

Grycz, Jerzy Olędzki, Edward Nurek, Wiesław Mitura, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 21.12.1977.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information